Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Αγρίνιον - Μιχάλης Κούσης Μαραθωνοδρόμος Νο...

Ο μεγαλύτερος σύγχρονος μαραθωνοδρόμος της Ελλάδος.

περισσότερα

Αγρίνιον - Μιχάλης Κούσης Μαραθωνοδρόμος Νο...

Ο μεγαλύτερος σύγχρονος μαραθωνοδρόμος της Ελλάδος.

περισσότερα

Αγρίνιον - Μιχάλης Κούσης Μαραθωνοδρόμος Νο...

Ο μεγαλύτερος σύγχρονος μαραθωνοδρόμος της Ελλάδος.

περισσότερα

Αγρίνιον - Μιχάλης Κούσης Μαραθωνοδρόμος Νο...

Ο μεγαλύτερος σύγχρονος μαραθωνοδρόμος της Ελλάδος.

περισσότερα

Σελίδες

1