Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Πέραν της δικής μου επίπονης προσπάθειας συλλογής των διαφόρων τεκμηρίων τα οποία θα παρουσιάζονται στο www.agriniomemories.gr θα ήταν άδικο από πλευράς μου, να μην αναφερθώ ιδιαίτερα σε κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι συνέβαλαν ο κάθε ένας με τον τρόπο του ξεχωριστά, είτε με φωτογραφικό ή άλλο αρχειακό υλικό, είτε με την μορφή σχολίων ή συμβουλών αλλά και με τις προσωπικές τους μνήμες και αναμνήσεις.

Για το λόγο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα, τους: Αμαλία Πρέκα, Βασίλειο Αντωνίου, Νίκο Πολίτη, Ανδρέα Χατζηπολάκη, Γεώργιο Ζαρολιάγκη (+), Αργύρη Βουρνά, Στέφανο Καλπαξίδη, Ρούλα Ζαπαντιώτη, Χριστίνα Μπαρμπούτη, Σίμο Κωνσταντινίδη, Παντελή Φλωρόπουλο, Γεράσιμο Μπεκιάρη, Παναγιώτη Σταυρόπουλο, Βέρα Παπαδάκη, Βασίλη Πισιμίση, Σταύρο Φράττη, Αντώνη Μαρματάκη, Γιώργο Δερβίση, Χρήστο Κηπουρά, Θεοτόκη Δαρούσο, Πέτρο Γιαννίκουρο, Θεοφάνη Λώλη, Γιώργο Παπανικολάου τον Αιτωλό εκ Θέρμου,.....