Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες πριν προβείτε στη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.

Η παρούσα ιστοσελίδα έχει ως σκοπό την διάσωση, προστασία και την προβολή αρχειακού υλικού της πόλης του Αγρινίου και δεν έχει κανένα κερδοσκοπικό ή εμπορικό χαρακτήρα.

Η παρούσα ιστοσελίδα προστατεύεται στο σύνολό της από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας (ν. 2121/1993) ως βάση δεδομένων, συνεπώς δεν επιτρέπεται η προσωρινή ή διαρκής αναπαραγωγή της με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει. Επιπλέον, είναι πιθανό κάποια από τα αναφερόμενα στοιχεία να προστατεύονται ως αυτοτελή έργα από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας (ν. 2121/1993).

Οι εικόνες της παρούσας ιστοσελίδας στη μορφή στην οποία δημοσιεύονται είναι μόνο για θέαση και επιτρέπεται μόνο η προσωπική χρήση των στοιχείων και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να εκμεταλλευθεί κάποιος για οποιονδήποτε σκοπό πλην της προσωπικής του χρήσης καθ' οιονδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο) τα στοιχεία, όπως ενδεικτικά να τα αναδημοσιεύσει ολικά, μερικά, περιληπτικά, διασκευάζοντας ή παραφράζοντάς τα, και να δημιουργεί παράγωγα έργα τα οποία θα βασίζονται ολικά ή μερικά σε αυτά, με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ρητά καθορίζεται εδώ ή/και από τη νομοθεσία, χωρίς την άδεια του δημιουργού της ιστοσελίδας. Επιπρόσθετα, τα στοιχεία δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία άλλης βάσης δεδομένων χωρίς την άδεια του δημιουργού της ιστοσελίδας.

Τα αναφερόμενα στοιχεία έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό, θα ανανεώνονται δε και θα τροποποιούνται συνεχώς.

Η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων (links). Η παροχή των links από τον δημιουργό της ιστοσελίδας δεν συνεπάγεται έγκριση του περιεχομένου αυτών.

Επίσης, ο δημιουργός της ιστοσελίδας δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή με το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών ή για τυχόν ζημία ή τραυματισμό συνεπεία της χρήσης του περιεχομένου αυτών. Τα links παρέχονται προς διευκόλυνση των χρηστών. Οι χρήστες επισκέπτονται τις ιστοσελίδες αυτές με αποκλειστική ευθύνη τους.

Ο δημιουργός της ιστοσελίδας, δεν δύναται να εγγυηθεί ότι οι λειτουργίες που παρέχονται από την παρούσα ιστοσελίδα θα είναι πάντα διαθέσιμες ή απαλλαγμένες από λάθη ή ανακρίβειες και ότι η ιστοσελίδα ή ο server θα είναι απαλλαγμένος από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.