Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Αγρίνιον - Διεθνές Φαρμακείο Χαρ. Α. Παπαγε...

Εχει προστεθεί μια νέα εικόνα στην κατηγορία Διάφορα Έγγραφα → Επιστολικά Δελτάρια & Φάκελοι. Για να την δείτε, κάντε κλικ στο περισσότερα.

περισσότερα

Αγρίνιον - Αθαν. Β. Μαντζούκας - Ξυλέμπορος

Εχει προστεθεί μια νέα εικόνα στην κατηγορία Διάφορα Έγγραφα → Επιστολικά Δελτάρια & Φάκελοι. Για να την δείτε, κάντε κλικ στο περισσότερα.

περισσότερα

Αγρίνιον - Αδελφοι Αγγελόπουλοι Πρατήρια Σι...

Εχει προστεθεί μια νέα εικόνα στην κατηγορία Διάφορα Έγγραφα → Επιστολικά Δελτάρια & Φάκελοι. Για να την δείτε, κάντε κλικ στο περισσότερα.

περισσότερα

Επιστολικόν Δελτάριον Νο1

Εχει προστεθεί μια νέα εικόνα στην κατηγορία Διάφορα Έγγραφα → Επιστολικά Δελτάρια & Φάκελοι. Για να την δείτε, κάντε κλικ στο περισσότερα.

περισσότερα

Σελίδες

1