Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Αγρίνιον λειτουργία Κινηματοθεάτρου " ΕΛΛΗΝΙΣ "

Πρόσκλησις με ημερομηνία 4η Μαίου1956 προς τους κ.κ. 1. Επαρχιακόν Μηχανικόν Τριχωνίδας 2. Ιατρόν Δήμου Αγρινίου 3. Δ/ντήν Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρίνίου 4. Δ. Ρ. Υπάλληλον Δήμου Αγρινίου 5. Επαμεινώνδα Δαλιάνη αντιπροσώπου Σωματείου Παν. Ενώσεως Κινηματογράφων και κοινοποιείται στον Νικόλαο Κονταξήν όπως προσέλθουν στο Κινηματοθέατρο " ΕΛΛΗΝΙΣ " κείμενον επί της οδού Μπότσαρη προς εξέτασιν των εγκαταστάσεων γενικώς και να γνωματεύσουμε περί της χορηγήσεως ή μη της αιτουμένης αδείας λειτουργίας Κινηματοθεάτρου
Bookmark and Share