Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Αγρίνιον λειτουργία Κινηματοθεάτρου " ΔΙΟΝΥΣΙΑ "

Πρόσκλησις με ημερομηνία 13 Ιουλίου1956 προς τους κ.κ. 1. Επαρχιακόν Μηχανικόν Τριχωνίδας 2. Ιατρόν Δήμου Αγρινίου 3. Δ/ντήν Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρίνίου 4. Δ. Ρ. Υπάλληλον Δήμου Αγρινίου 5. Επαμεινώνδα Δαλιάνη αντιπροσώπου Σωματείου Παν. Ενώσεως Κινηματογράφων με αφορμή την αίτηση του Επαμεινώνδα Ν. Δαλιάνη Διευθυντού του ενταύθα θερινού Κινηματογράφου " ΔΙΟΝΥΣΙΑ " όπως προσέλθουν στο ανωτέρω Κινηματοθέατρο κείμενον επι της οδού ΑΦΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ προς εξέτασιν των εγκαταστάσεων κ.λ.π.
Bookmark and Share