Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Αγρίνιο Γερμανική Κατοχή

Σπάνιο τεκμήριο νομίζω, όπου βλέπουμε στα Παπαστράτεια Εκπαιδευτήρια να κυματίζει η σημαία του Ερυθρού Σταυρού, μιας και τότε αποτελούσαν το γερμανικό νοσοκομείο-αναρρωτήριο όπου έδρευε μοίρα υγειονομικού της 104 μεραρχίας καταδρομών, όπως μου το επισήμανε ο φίλος Αλέξιος Κατεφίδης.'Ηταν βέβαια όρχος οχημάτων γιατί προφανώς υπήρχε η κάλυψη λόγω νοσοκομείου Διακρίνεται επίσης και ο Γερμανός φρουρός.
Bookmark and Share