Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Αγρίνιον - Μερική Άποψις Νο 15

Μερική άποψη της πόλης μας. Υποθέτω ότι είναι από τον δρομο που κατηφωρίζει από τον Παλιό Άγιο Χριστοφόρο προς το κέντρο. Σε πρώτο πλάνο το καπνοχώραφο και στο βάθος αριστερά η εκκλησία του Νέου Άγιου Χριστόφορου και δεξιά στην άκρη των κλαδιών του πεύκου, το κτίριο του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Είναι έκδοση ΔΕΛΤΑ περίπου της δεκαετίας του 1960.
Bookmark and Share