Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Οδός Αδελφών Παπαστράτου

Αρχές δεκαετίας '70 και η μικρή πλατεία έχει διαμορφωθεί διαφορετικά, ξεχωρίζουμε το άγαλμα του ALEX FLEMING. Το κτίριο ενός ορόφου από πίσω, έγινε πλέον τριόρωφο,....
Bookmark and Share