Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Η Οδός Αδελφών Παπαστράτου

Πιό κοντινή άποψη, όπου βλέπουμε διαφορετική πινακίδα στο Ξενοδοχείο ''ΑΙ ΑΘΗΝΑ''όπου στο υπόγειό του εγκαταστάθηκαν τα περίφημα σφαιριστήρια.
Bookmark and Share