Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Αγρίνιον - Μερική άποψις

Πολύ όμορφη κάρτα με μερική άποψη της Πόλης από κάποιο ύψωμα που δυστυχώς δεν έχω καταλάβει ποιό είναι. Ευπρόσδεκτη οποιαδήποτε πληροφορία που θα βοηθούσε.
Bookmark and Share