Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Αγρίνιον. - Μερική άποψις.

Άποψη από διαφορετικό σημείο, όπου δεσπόζουν η Νέα Εκκλησία του Αγίου Χριστοφόρου,και το κτίριο του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Με μια δεύτερη καλύτερη ματιά βλέπουμε διάσπαρτα τα δίπατα ή τα ισόγεια σπίτια.
Bookmark and Share