Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Αχελώος - Υδροηλεκτρικό Έργο Καστρακίου Νο1

Μεγάλο έργο για την εποχή του και όχι μόνο.Πόσα χωριά, πόσα σπίτια, θυσιάστηκαν για να γίνει το τεράστιο αυτό έργο.
Bookmark and Share