Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Η Παλιά γέφυρα του Αχελώου

Το πέρασμα από την Αιτωλία στην Ακαρνανία, γινόταν από την γέφυρα αυτή. Αν κάποιος προσέξει λίγο περισσότερο την κάρτα, θα δεί στην είσοδο της γέφυρας, ένα μόνιππο καθώς και ένα άσπρο άλογο να συγκρατείται από τον αναβάτη του. Η κάρτα είναι σταλμένη στο Αργοστόλιον, από τον γνωστό μας από άλλες κάρτες αποστολέα,τον Σεπτέμβριο του 1918, και όπως γράφει, <<Πάει ο Αύγουστος, ε νέας νίκας των Ελληνικών και συμμαχικών όπλων, όμως προτιμώ καλλίτερον το Μέτωπον από το Αγρίνιονκαι δεν ξέρω μήπως χάριν αυτού εγκαταλείψω την νέαν μου θέσιν. Πολλούς χαιρετισμούς σε όλους,...... >>
Bookmark and Share