Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Το Αεροπλάνο στο Αεροδρόμιο Αγρινίου 15-5-35

Υπέροχη φωτογραφία, με επιβάτη; στην πόρτα του προσγειωμένου αεροπλάνου στο αεροδρόμιό μας, 15-5-35 όπως γράφει η φωτογραφία στοπίσω μέρος της. Είναι του Ξυθάλη μας.
Bookmark and Share