Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Αγρίνιο, επίσκεψη Βασιλιά Γεωργίου Β' Νο 2

Άλλη 1 φωτογραφία τεκμήριο του Φωτογράφου μας Ξυθάλη, με παρέλαση μπροστά από τον Βασιλιά ΄Γεώργιο Β' στην Κεντρική Πλατεία.
Bookmark and Share