Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ - 75 Χρόνια 1931-2006

Βιβλίο λεύκωμα που παρουσιάστηκε το 2006 και τυπώθηκε σε 2.000 αντίτυπα στα Ελληνικά και 500 αντίτυπα στα Αγγλικά. Ξεκινάει με το Ιστορικό Αρχείο της Εταιρείας, και εν συνεχεία 1870-1913 το ξεκίνημα στο Αγρίνιο, 1914-1930, καπνέ,ποροι στο Αγρίνιο, την Αθήνα,και την Ευρώπη. Βιομήχανοι στον Πειραιά.Συνεχίζει 1931-1939 καπνοβιομήχανοι στον Πειραιά, και συνεχίζει τις δεκαετίες από 1940-1949,πόλεμος, κατοχή ανασυγκρότηση, 1950-1959 εκσυγχρονισμός, την εικοσαετία 1960-1979, έχουμε την ανάπτυξη, 1980-1989 ο Άσσος γίνεται International 1990-2005 από την διεθνοποίηση στην ενσωμάτωση. Συνεχίζει με σελίδες αφιερωμένες στα σήματα - συμβολα, εταιρική κοινωνική ευθύνη. 2006 Πορεία προς το μέλλον.
Bookmark and Share