Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Αγρίνιον λειτουργία Κινηματοθεάτρου " ΠΑΛΛΑΣ " Νο 2

Πρόσκλησις με ημερομηνία 16η Ιανουαρίου1956 προς τους κ.κ. 1. Επαρχιακόν Μηχανικόν Τριχωνίδας 2. Ιατρόν Δήμου Αγρινίου 3. Δ/ντήν Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρίνίου 4. Δ. Ρ. Υπάλληλον Δήμου Αγρινίου 5. Επαμεινώνδα Δαλιάνη αντιπροσώπου σαν Παν. Ενώσεως Κινηματογράφων και κοινοποιείται στον Λάμπρο Τσιτσιμελήν του ενταύθα Κινηματοθεάτρου " ΠΑΛΛΑΣ " κειμένου επί της οδού ΑΦΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ όπως παραστούν για την εξέτασιν του συστήματος " ΣΙΝΕΜΑΣΚΟΠ "
Bookmark and Share