Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Αγρίνιον Κινηματογραφικαί Επιχειρήσεις " ΡΕΞ "

Με αφορμή την διήμερη εκδήλωση στην πόλη μας με τίτλο «Ο κινηματογράφος στο Αγρίνιο, το χθες και το σήμερα» 28 και 29 Νοεμβρίου 2015, ανέσυρα από το χρονοντούλαπο της συλλογής μου μερικά έγγρφα που αφορούν την αδειοδότηση εγκαταστάσεως και λειτουργίας Κινηματογράφων στην πόλη μας. Το παρόν έγγραφο, με ημερομηνία 5-5-49 είναι της Νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας όπου συγκροτεί στο Αγρίνιο, συμβούλιο που αποτελείται από: 1. κ. Διοικητήν Δ/σεως Χωροφυλακής Ακαρνανίας 2. Επαρχιακού Μηχανικού Τριχωνίδας 3. Ιατρού του Δήμου Αγρινίου 4. Αγρονόμου Αγρινίου 5.Δ/ντού Δημοσίου Ταμείου Τριχωνίδας, εις ο θα συμμετάσχει και ο Σταθμάρχης τηε εν Αγρινίω Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιωαν. Παν. ΠαπαΪωάννου, ίνα εξετάσει και γνωματεύσει περί της χορηγήσεως αδείας.
Bookmark and Share