Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Εφημερίδα ' ΕΜΠΡΟΣ " Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 1947 Νο2

Δεύτερο άρθρο στην αντικομμουνιστική εφημερίδα "ΕΜΠΡΟΣ" στο οποίο αναφέρει την λήξη της τριήμερης μάχης στην περιοχή Τριχωνίδας με τρομακτικάς απώλειας δια τους συμμορίτας.Πολλοί παρεδόθησαν εις άθλιαν κατάστασιν.Οι συμμορίται δια να αποφύγουν τον βέβαιον εγκλωβισμόν ενήργησαν επίθεσιν αντιπερισπασμού εναντίον της κωμοπόλεως Θέρμου και η οποία απεκρούσθη..........
Bookmark and Share