Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Καταστατικόν της Ενώσεως Λειτουργών Γυμναστικής Περιφ. Αγρινίου

Ένα σπάνιο τεκμήριο, 13 σελίδων , το καταστατικό της Ενώσεως των Λειτουργών της Μ. Εκπαιδεύσεως της Γυμναστικής Περιφέρειας Αγρινίου,με ημερομηνία: Εν Αγρινίω,τη 4η Ιουλίου 1923.
Bookmark and Share