Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1931 Αγρίνιο Νο 4

35. Καπνά (εξαγωγείς) 36. Καπνά (μεσίται) 37.Κηροπλαστεία 38. Κλίναι (καταστ.) 39.Κορνίζαι (καταστ.) 40. Λιπάσματα (αντιπρ.) 41. Ξυλείαι (αποθ.) 42. Οίνος (εμπόριον) 43. Παγοποιεία 44. Πίλοι Γυναικείοι (κατασκ.) 45. Ποτοποιεία αεριούχα 46. Πριονιστήρια (κουφωμ.) 47. Ραπτομηχαναί (αντιπρ.) 48. Σίδηρα (οικοδομών) 49. Σίδηρα - Χρώματα 50. Ταπετσαρίαι 51. Τράπεζαι (υπ/ματα)
Bookmark and Share